Loading...

Acord de licențiere

Utilizând acest site confirmați acceptul dumneavoastră cu privire la următoarele condiții:

1. Proprietarul fotografiei (fotografiilor)

Proprietarul drepturilor de autor și al tuturor celorlalte drepturi pentru fotografii este I.F. Cătălin Persoană Fizică Autorizată reprezentat pe acest site prin denumirea comercială Ioon.ro.

2. Tipuri de licențe

Site-ul oferă 2 (două) tipuri de Licențe, după cum urmează.

2.1. LICENȚĂ PERSONALĂ (SENIORI/JUNIORI)

Imaginile cu licență de uz personal pot fi folosite pe timp nelimitat pentru întrebuințări multiple cu caracter necomercial, precum:

- pe rețelele de socializare sau pentru ilustrarea articolelor de pe blogul personal;

- ca imagine de fundal pe dispozitive mobile personale;

- pentru decorarea locuinței sau a biroului.

2.2. LICENȚĂ EDITORIALĂ

Imaginile cu licența de uz editorial pot fi folosite o singură dată:

- pentru ilustrarea articolelor din reviste sau ziare, în format tipărit sau online, ce au ca singur scop informarea publicului larg.

În scopul clarificării, licența editorială se referă la acele subiecte de interes general, cu calitate de știre și exclude în mod expres utilizarea acestora în advertoriale (materiale în schimbul cărora Cumpărătorul primește o sumă de bani din partea unui sponsor sau a unei agenții de publicitate).

3. Obligațiile deținătorului de licență

Prin prezenta sunteți de acord că:

- nu veți adapta sau modifica în niciun fel Fotografia (Fotografiile) și nu veți crea copii fizice ale niciuneia dintre acestea fără acordul Proprietarului prealabil în scris;

- nu vă veți exercita Drepturile pe bază de licență într-un mod care să fie sau să confere Fotografiei un caracter obscen, defăimător sau cu încălcarea confidențialității ori a altor drepturi ale unei terțe părți sau a vreunei legi din teritoriu;

- nu veți modifica, adapta, utiliza sau plasa Fotografia, fără acordul nostru prealabil, astfel încât să sugerați că dvs. sau o persoană care apare în Fotografie susțineți vreun produs sau serviciu comercial ori vreun partid sau convingere politică;

- nu veți atribui, sublicenția, subcontracta și nu veți autoriza sau permite în niciun fel unei terțe părți să utilizeze Fotografia (Fotografiile) pentru niciun scop;

- orice utilizare a unei imagini cumpărate de pe Ioon.ro în afara limitărilor acestor licențe va permite acționarea în instanță a persoanei/entității comerciale care se va face responsabilă de aceasta acțiune.

4. Informații suplimentare cu privire la drepturi

Anumite imagini pot fi obiectul unor drepturi de autor sau drepturi de proprietate suplimentare, pot necesita Acorduri de utilizare a imaginii personale sau pot include mărci comerciale și, ca urmare, pot necesita acordul unei părți terțe sau a unei alte licențe pentru aceste drepturi. Proprietarul nu reprezintă și nu face niciun fel de garanții legate de cele mai sus menționate și declară faptul că nu le asigură implicit. Este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că are toate drepturile necesare, aprobările și licențele de utilizare a Imaginii.

5. Mențiunile de merit

Când imaginile sunt utilizate în context editorial sau în orice alt context media în care menționarea sursei reprezintă normă și/sau bună practică, Proprietarul solicită menționarea meritului asupra Imaginii folosite, sub următoare formă:

© Cătălin Ionescu / ioon.ro

6. Rezilierea

Prezentul Acord este reziliat automat, fără preaviz, în cazul nerespectării de către Cumpărător a oricăreia dintre aceste dispoziții. Dacă partea care dorește să rezilieze Acordul este Cumpărătorul, acesta trebuie să distrugă Imaginea ce face obiectul acestui Acord, împreună cu toate copiile.

Rezilierea acestui Acord nu afectează în niciun fel obligațiile de plată existente.

7. Compensații

Prin prezenta, Cumpărătorul este de acord să despăgubească, să apere și să garanteze Proprietarul împotriva oricărei răspunderi, revendicări sau daune, împotriva oricăror costuri și cheltuieli, inclusiv taxe și cheltuieli legale rezonabile, izvorâte din sau în legătură cu acest Acord, cu utilizarea acestui Site și utilizarea sau incapacitatea de a folosire a oricărei Imagini achiziționate sau cu incapacitatea Cumpărătorului de a respecta orice restricții privind utilizarea Imaginilor sau în legătură cu solicitări din partea unor terți cu privire la utilizarea Imaginilor.

8. Garanții și răspunderi

Site-ul și Imaginile sunt oferite “ca atare”. Proprietarul nu oferă niciun fel de garanții explicite sau implicite în legătură cu nicio Imagine, cu Site-ul, cu privire la acuratețea informațiilor sau cu privire la orice fel de licențe sau drepturi, inclusiv, dar fără a se limita la garanții de comercializare sau satisfacere a vreunei nevoi speciale. Proprietarul nu oferă asigurări că Site-ul sau Imaginile vor corespunde nevoilor Cumpărătorului sau că utilizarea acestora va fi neîntreruptă sau că nu va prezenta erori.

Proprietarul nu va fi tras la răspundere de Cumpărător sau de un terț pentru niciun fel de daune generale, punitive, speciale, indirecte, consecvente sau incidentale, sau profituri pierdute sau orice fel de daune, costuri sau pierderi rezultate din folosirea Site-ului sau a Imaginilor.

Ultima actualizare: 10.02.2022