Loading...

Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Ioon.ro – este denumirea comercială a Ionescu I.F. Cătălin Persoană Fizică Autorizată (adresa sediului: Str. Zizinului nr.93, Mun. Brașov/Jud. Brașov, CUI 43175332, F8/902/12.10.2020, e-mail contact@ioon.ro) denumit în continuare și Vânzător sau Ioon.ro.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Ioon.ro (electronic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Ioon.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Licență – permisiune acordata de Ioon.ro, în calitate de furnizor și posesor legal al drepturilor de publicare pentru Imaginile prezente pe www.ioon.ro, unui Client/Utilizator. Licența furnizată poate fi de mai multe tipuri, cea general valabilă până la o alta menționare în cadrul unui Contract, fiind cea care impune utilizarea exclusiv personală a imaginii (fără un scop comercial).

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Utilizator și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Clientului/Utilizatorului să adauge Imagini pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care imaginile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Conținut – reprezintă toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, incluzând, dar fără a se limita la Imagini, texte, descrieri, informații;

Imagine/Imagini - produsul/produsele puse la dispoziție Clienților Ioon.ro, care includ, dar nu se limitează la, imagini statice (fotografi) și imagini în mișcare (materiale video).

Site – platforma online găzduită la adresa web www.ioon.ro și subdomeniile acesteia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Client//Utilizator, fără prezență fizică simultană a Vânzătorului și a Clientului.

Conținut – reprezintă toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

Document – prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Imagini de către Vânzător, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Ioon.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Abonatului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Ioon.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Clientul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Ioon.ro poate publica pe Site informații despre Imagini și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Ioon.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Imaginilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul plaților online Ioon.ro nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar delimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1 Toate materialele publicate pe www.ioon.ro (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conținut), inclusiv cele incluse în newsletter, sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare - privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele și modelele industriale. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.

4.2 Site-ul și conținutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site și/sau conținutul acestuia, fără acordul scris al reprezentantului Ioon.ro, acord exprimat contractual. Exploatarea este liberă, sub condiția non-comercialitații și respectării termenilor impuși de către Ioon.ro.

Orice formă de copiere, stocare, modificare și/sau transmitere a conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil și scris al Vânzătorului.

4.3 Vânzătorul nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părți din conținut în orice mediu. În cazul în care considerați că orice material publicat pe acest site de Vânzător încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secțiunea Contact a site-ului.

4.4. În cazul în care Vânzătorul conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Client/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

5. COMANDA

5.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Imaginilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Adăugarea unei imagini în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Imaginii.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plații online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Ioon.ro, in cazul platii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Clientul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv să renunțe la o Imagine, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la: ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Ioon.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Client/Client/ cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7. COMUNICĂRI COMERCIALE

7.1. Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, prin contactarea Vânzătorului.

8. FACTURARE – PLATĂ

8.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afilate în cadrul site-ului www.ioon.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Imaginile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conține Imagini vândute de Ioon.ro prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său.

8.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său ți de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

8.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

8.6. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 24 (douăzecișipatru) de ore, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@ioon.ro.

8.7 Datele cardului de plata ale Clientului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către acesta sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientului va fi informat, anterior introducerii datelor.

8.8. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

8.9. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit sa nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

9. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Toate Imaginile achiziționate de către Client vor fi livrate prin descărcare electronică din secțiunea ”Comenzi” pe suportul digital de pe care accesează site-ul www.ioon.ro. Imaginile vor fi fără filigran (watermark) la dimensiunea menționată în comandă.

9.2. Toate imaginile achiziționate pot fi descărcate de maximum 5 (cinci) ori în termen de 1 (o) lună de la comandă. Epuizarea acestui număr sau depășirea datei limită va duce la expirarea (inactivarea) linkului de descărcare.

9.3 Reactivarea linkului se va face doar după contactarea Vânzătorului.

10. RETURNAREA BUNURILOR

10.1. Toate Imaginile achiziționate de către Client nu se pot returna, conform OUG 34/2014 art. 16 (”furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere”).

11. RĂSPUNDERE

11.1. Ioon.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Imaginilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

11.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

11.4. Ioon.ro își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

12. SECURITATE

12.1 Ioon.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar Vanzatorul are acces la datele de identificare ale utilizatorilor.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

14. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

14.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate, capitolul 8, cu privire la folosirea fișierelor cookies, care face parte din prezentul Document.

15. FORȚĂ MAJORĂ

15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

16.1 Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Clienți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Brașov.

Ultima actualizare: 03.03.2020